Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

نظر به تنوع بسیار زیاد محصولات شما میتوانید با ارائه یا ارسال درخواست خود به دفتر فروش ، پیش فاکتور آنرا در اسرع وقت دریافت نمائید.

 ناودانی

نوع و سایزشاخهوزن
ناودانی 6 تبریزطول 6 متر22
ناودانی 8 تبریزطول 6 متر29
ناودانی 10 تبریزطول 6 متر47
ناودانی 12 تبریزطول 6 متر62
ناودانی 6 شکفتهطول 6 متر22
ناودانی 8 شکفتهطول 6 متر29
ناودانی 10 شکفتهطول 6 متر40
ناودانی 12 شکفتهطول 6 متر54
ناودانی 6 آرین فولادطول 6 متر22
ناودانی 8 آرین فولادطول 6 متر29
ناودانی 10 آرین فولادطول 6 متر47
ناودانی 12 آرین فولادطول 6 متر62
ناودانی 10 مگا استیلطول 6 متر40
ناودانی 12 مگا استیلطول 6 متر62
ناودانی 14 مگا استیلطول 6 متر66
ناودانی 16 مگا استیلطول 6 متر85
ناودانی 6 فولاد تهرانطول 6 متر24
ناودانی 8 فولاد تهرانطول 6 متر39
ناودانی 10 فولاد تهرانطول 6 متر50
ناودانی 12 فولاد تهرانطول 6 متر130662
ناودانی 6 جاوید بنابطول 6 متر32
ناودانی 8 جاوید بنابطول 6 متر58
ناودانی 10 جاوید بنابطول 6 متر90
ناودانی 12 جاوید بنابطول 6 متر130

تماس با ما

مدیر مسئول : آقای قربانعلي حسن زاده

مدير فروش : ابراهيم و رحيم حسن زاده

تلفن : 02166672040

تلفن : 02166670696

تلفکس : 02166671834

همراه : 09121148290

همراه : 09123039074

فروشگاه : بازار آهن شاد آباد بلوك 4 شمالي - پلاك 137