Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

نظر به تنوع بسیار زیاد محصولات شما میتوانید با ارائه یا ارسال درخواست خود به دفتر فروش ، پیش فاکتور آنرا در اسرع وقت دریافت نمائید.

 میلگرد آلیاژی

سایزوزن میل گرد به طول یک مترنوع و سایزشاخهوزن
میلگرد 6.5کلاف4.5
50/154میلگرد 8شاخه6
60/222میلگرد 10طول 12 متر7.5
80/395میلگرد 12طول 12 متر11
100/617میلگرد 14طول 12 متر15
120/888میلگرد 16طول 12 متر19
151/387میلگرد 18طول 12 متر25
161/578میلگرد 20طول 12 متر30
181/998میلگرد 22طول 12 متر36
202/466میلگرد 25طول 12 متر47
222/984میلگرد 28طول 12 متر56
253/853میلگرد 32طول 12 متر75
264/168
284/824
305/549
326/313
357/553
367/990
388/903
409/865
4512/485
5015/413
5518/650
6022/195
6526/049
7030/081
7534/680
8039/458
8544/545
9049/939
9555/642
10061/654
11074/601
12088/781
130104/195
140120/841
150138/721
160157/833
180199/757

میلگرد آلیاژی

تماس با ما

مدیر مسئول : آقای قربانعلي حسن زاده

مدير فروش : ابراهيم و رحيم حسن زاده

تلفن : 02166672040

تلفن : 02166670696

تلفکس : 02166671834

همراه : 09121148290

همراه : 09123039074

فروشگاه : بازار آهن شاد آباد بلوك 4 شمالي - پلاك 137